Fyra personer i möte

Policy för sociala medier

Ett företags närvaro i sociala medier blir ofta det indirekta ansiktet utåt. Därför är det ytterst viktigt att ha en policy för sociala medier, som beskriver hur de anställda och de som ansvarar för sociala medier inom företaget ska hantera dem.

I policyn bör det stå hur företaget ser på sin egen närvaro i sociala medier, hur värdegrunder ska komma till uttryck och hur de anställda ska uppträda när de skriver om eller för företaget.

Tydliga regler för användarna

Men det finns naturligtvis en hel del andra saker som bör stå med i en sådan policy. Inte minst hur ni ska agera om någon skriver en negativ kommentar till någon av era poster på exempelvis Facebook. Ska ni kommentera och bjuda in till diskussion i tråden, eller ska ni se till att samtalet byter arena och sker bort från rampljuset?

Se även till att det finns handlingsregler för de inom företaget som fått uppgiften att vara talespersoner i era sociala medier. Det underlättar deras arbete och säkerställer att det alltid finns ett dokument att falla tillbaka på om en situation skulle uppstå.

Se över övriga policys

Utöver detta är det naturligtvis viktigt att policyn även innehåller riktlinjer för hur ni skyddar företaget och medarbetarna när ni syns i sociala medier. Har ni några andra policys som går att implementera även här, så se till att det tydliggörs.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss på 08-546 66 200 eller mejla info@jajja.com.

Vill du ha hjälp med sociala medier? Kontakta oss på Jajja!